dinsdag, april 07, 2020

De Tachtigers

Jacques Perk, Willem Kloos, Herman Gorter, Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden – de Tachtigers, de generatie dichters die rond 1880 het aangezicht van de Nederlandse literatuur geheel veranderde. Wie waren ze? Wat dreef ze? Wat schreven ze? En ook: wat dachten ze van elkaars werk, hoe werden hun boeken gedrukt, wat aten en dronken ze, en hoe klonken ze?

Simon Mulder, dichter en voordrachtskunstenaar, geeft in een theatrale lezing met zelden vertoond beeld- en geluidsmateriaal, poëzievoordracht en een unieke likeur een antwoord op deze vragen. Met Stichting Feest der Poëzie organiseert hij poëzie- en muziekavonden, geeft hij het handgemaakte poëzieperiodiek Avantgaerde uit en bevordert hij de klassieke voordrachtskunst en vormvaste dichtkunst; in enkele opzichten is hij net als veel Tachtigers indertijd op zoek naar een totaalkunst.

Susanne Winkler, sopraan, en Daan van de Velde, pianist, brengen tijdens het programma prachtige, maar nauwelijks meer uitgevoerde liederen op gedichten van de Tachtigers, die door enigszins vergeten geraakte Nederlandse componisten als Anderson, Brandts Buys, Diepenbrock, Dresden, Nolthenius, van Praag, Zwolsman en anderen zijn getoonzet. Tijdens deze voorstelling maakt u zo op allerlei manieren kennis met de Tachtigers en de weerslag van hun idealen in het nu.

Back To Top