dinsdag, april 07, 2020

Nederlandse componisten

Willem Pijper, Daniël de Lange, Henri Zagwijn – goed mogelijk dat u deze namen nog nooit heeft gehoord of alleen kent, omdat er ergens in Nederland een straat naar hen is vernoemd. In deze lessenreeks stel ik een aantal Nederlandse componisten uit de 19e en 20e eeuw en hun muziek aan u voor. “De Nederlandsche stijl is er een van uitersten” schrijft journalist Paul F. Sanders. “De Nederlander kent en waardeert de primitieve lyriek naast het felste realisme, de puriteinsche ingetogenheid naast de zucht naar luxe.” Deze Nederlandse stijl in de klassieke muziek gaan we verkennen, beluisteren en bediscussiëren.

Uiteraard beginnen we de lessen weer met het determineren van muziekstukken. De determinaties van deze cursus zullen -hoe kan het anders- vooral in het teken staan van Nederlandse en Vlaamse componisten van de vroege renaissance tot aan nu.

Volgende cursus Nederlandse componisten:

8 weken op woensdag vanaf 29-01-2020 09:30 – 11:00 Inschrijven

Back To Top